Monthly Archives: April 2014

2014 panguni brahmOthsavam days 9, 10 and 11

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

 

1982099_538206449630927_4094690714888976984_n

10171859_479216658845194_4317132556241372396_n 10269591_479217972178396_1043492765898508030_n

100_6234 100_6262Thanks to Sundararaman swamy (Sri varavaramuni sambandhi trust), Balaji bhattar, Srikanth swamy (thiruppullANi) for the pictures.

2014 panguni brahmOthsavam days 6, 7 and 8

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

100_5980

100_6039

10153838_478554658911394_9064144868719218162_n10252058_283247095176163_4988801217510634247_nthirumangai AzhwAr (vEduparRi)

Thanks to Sundararaman swamy, Sri Varavaramuni Sambandhi Trust

2014 – panguni brahmOthsavam

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

 

jagannatha_perumAL_panguni_uthsavam_2014

 • uthsavam routine
  • Morning
   • puRappAdu in pallakku with iyaRpA gOshti
   • iyal sARRu at mAmunigaL sannidhi
   • thirumanjanam for perumaL (some days with ubhaya nAchiyArs)
  • Afternoon
   • mudhalAyiram 1 centum and thiruvAimozhi 1 centum – gOshti
  • Evening
   • sARRumuRai of mudhalAyiram and thiruvAimozhi gOshti
   • puRappAdu in vAhanam with iyaRpA (same prabhandham as morning) gOshti
   • iyal sARRu at mAmunigaL sannidhi

 

 

 

Thanks to Sundararaman swamy, Sri Varavaramuni Sambandhi Trust

2014 – events

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama: